Citát
Iustitia

 

 
Úvodní strana
Dokumenty lidská práva
Dokumenty sociální otázky
Ostatní dokumenty
Statut
Kontakt
Dokumenty sesterských organizací
Centrum pro sociální učení
Spolupracovníci
Informace
 

Kolik se platí za úsměv pokladních v supermarketech?

Častým problémem maloobchodních řetězců, k němuž nelze mlčet, bylo a je stále nízké odměňování za vykonanou práci. Tento problém se sice netýká celého oboru maloobchodního prodeje, ale právě jen většinou nadnárodních společností, ve kterých se nepřiměřeně nízké ohodnocení některých zaměstnanců projevuje nejkřiklavěji.

K péči o děti ohrožené a žijící mimo původní rodiny

Jak ukazují ohlasy z praxe, problém zkvalitnění péče o nejrůznějším způsobem ohrožené děti nelze redukovat na otázku dalšího omezování činnosti zařízení pro ústavní péči o děti.

Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který byl nakonec ve svém třetím čtení 15. dubna 2016 Poslaneckou sněmovnou schválen zaznamenal nemalou pozornost politiků a veřejnosti. Na tyto ohlasy nelze nereagovat.

Sociálním vyloučením je ohroženo stále více občanů

V České republice se navzdory dlouhodobě stoupající průměrné životní úrovni stále nedaří náležitě řešit soužití majority a romské menšiny a takřka dramaticky přibývá takzvaných vyloučených lokalit. Podle loňské analýzy se jejich počet za deset let zdvojnásobil – z 300 na 600. Žije v nich přes sto tisíc lidí, často v naprosto nevyhovujících poměrech. Tento vývoj nadále pokračuje, přestože již od devadesátých let byla přijata řada opatření jak na úrovni centrální vlády (například na základě tzv. Bratinkovy zprávy z roku 1997), tak při rozvíjení různých podpůrných programů v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti a sociální péče.

Mladí lidé a nezaměstnanost

Dlouhodobé ochabnutí ekonomické aktivity, které od podzimu 2008 nepříznivě dopadá na řadu zemí, si vedle zpomalení růstu životní úrovně vybírá cenu též ve formě zvýšené míry nezaměstnanosti. Alarmující nárůst počtu lidí bez práce, který se v nejpostiženějších evropských zemích dokázal vyšplhat i nad ¼ práceschopných, přiměl vlády bez ohledu na ideologické zabarvení zařadit boj s nezaměstnaností mezi hlavní politické priority.

Stránkování:   1 2 3 4 5 
 

English German

Infoservis
29.10.2013
Stanovisko k narůstajícímu extremismu ve společnosti
23.9.2013
Exkluzivní data: Herny vysávají česká ghetta
11.9.2013
Práce bez odměny: zaměstnavatelé odírají chudé
11.9.2013
Práce bez odměny: zaměstnavatelé odírají chudé
18.7.2013
"Věřím na boží mlýny, ale neurčuji jejich tempo," říká Václav Malý